Nokia je za 3D Here Mape predstavila Leap Motion tehnologiju koja omogućava kontrolu mapa pokretom ruku. Za takav način upravljanja je potreban i Leap Motion senzor koji se