O Nokia Amber nadogradnji više manje znamo svaki najmanji detalj osim točnog datuma dolaska na WP8 Lumia uređaje. Za sada je kao datum dolaska ove nadogradnje, koja će