HMD je predstavljanjem Nokia 6 X, odosno prvog Nokia uređaja sa famoznim zubom, jače krenuo u osvajanje tog tržišta.