Nokia je objavila studiju koju je tvrtka provela na Tajvanu po pitanju “telemedicine”, odnosno pružanja medicinskih usluga na daljinu. Riječ je o konceptu gdje bi doktori specijalisti, umjesto