Kada je Nokia započela prijeko potrebnu preobrazbu, inovacije su postale važan dio njenog poslovanja. Cijeli posao oko inoviranja i usavršavanja postojećih ili novih tehnologija je inkorporiran unutar Technologies