Microsoft je potpisao sporazum o licenciranju patenata sa proizvođačem satova (smartwatch) Olio iz San Franciska a koji pokriva nosive uređaje koje proizvodi Olio Devices Inc.