Nokia Solutions and Networks, ili skraćeno NSN, je sklopio posao s poljskom željeznicom oko izgradnje GSM-R mreže, odnosno GSM Railway mreže. Mreža će biti dostupna uz 440 km