Nokia se u Indiji, kao i mnoge druge velike kompanije poput BMW, IBM, Vodafone, Royal Dutch Shell, našla u problemu glede naplate poreza u Indiji. Prema presudi indijskog