Facebook je objavio Whatsapp aplikaciju za Windows 8 i 10 računala. Aplikacija sama po sebi slična je web verziji, koja već postoji neko vrijeme i ako ste ju koristili,