Microsoft je u 2014. godini zauzeo visoko četvrto mjesto prema ulaganju u istraživanje i razvoj (R&D). Microsoft je u 2014. uložio 10.4 milijarde dolara u R&D, što je