Nokia 2 je napravljena kako bi pomogla HMD-u prebaciti milijune korisnika Nokia običnih uređaja na nove Nokia Android smartfone. Glavna prednost običnih uređaja naspram smartfonima dakako je višednevna,