Nedavno smo vidjeli dva nova nepoznata Nokia uređaja pod brojevima modela TA-1087 i TA-1119 kako prolaze certifikaciju Euroazijske telekomunikacijske komisije u Rusiji, a danas je još jedan nepoznati