Jay iz MayNokiaBlog-a je napravio video u kojem je demonstrirao jednu vrlo korisnu opciju skrivenu unutar WP8 platforme. Naime radi se o mogućnosti jednostavnog preraživanja označenog teksta unutar