Jolla je pustila devetu nadogradnju za svoj Sailfish Os. Ova nadogradnja v1.1.0.38 nosi naziv Uitukka te se razlikuje poprilično od dosadašnjih. Naime, ovo ažuriranje je prvo opcionalno gdje