Volvo je samo jedan od proizvođača automobila koji će koristiti HERE usluge za navigaciju i lokaciju. Upravo je predstavljen novi model XC-90 koji će u svojoj kontrolnoj ploči