Tag: WP8

Video: Demo Lumije 820

Ekipa iz Test-mobile.fr su snimili 11 minutni video demo Lumije 820 na francuskom jeziku. Napravili su poprilično duboki pregled Windows Phone platforme, odnosno otišli su dalje od početnog
Read More