Pogledajte video u kojem je demonstrirana Nokia YoutubeUpload aplikacija koja je ekskluzivno dostupna za WP8 Lumia uređaje. Aplikacija trenutno radi samo na Lumiji 1020, a uakoro će biti