Dostupna nova verzija Nokia Trailers, Xbox Smartglass i Shazam aplikacija za WP8 Lumije

Shazam Xbox Trailers nadogradnja

Dostupne su nove verzije nekoliko aplikacija za WP8 Nokia Lumia uređaje. Novu verziju su dobili Xbox Smartglass (1.6.0.0), Shazam (2.3.2) te Nokia Trailers (1.0.0.4). Velika je nepoznanica što nove verzije donose s obzirom da nije objavljena službena lista promjena. Sve tri aplikacije su dostupne na Windows Phone trgovini.

Via