Dostupna nova verzija Transfer My Data aplikacije

SavedPicture-2013328174448.jpgDostupna je nova verzija Nokia aplikacije Transfer My Data za WP8 Lumia uređaje.
Nadogradnja ne donosi neke važnije promjene s obzirom da nije dostupna službena lista promjena koja bi to potvrdila. Aplikacija se nalazi u Nokia kolekciji, a nadogradnja ce se pojaviti automatski unutar WP trgovine na Lumia uređaju.