Dostupne nove verzija Lumia Storage Check (beta) i Access Point za WP8 Lumia uređaje

Extras+info logo

Dostupne su nove verzija aplikacija za WP8 Lumia uređaje Lumia Storage Check (beta) i Access Point. Lumia Storage Check je napredovala do verzije v 1.0.60, dok je Access Point aplikacija došla do verzije v3.5.1.14. za obje aplikacije nije dostupna službena lista promjena tako da se vjerojatno radi samo o manjim poboljšanjima u stabilnosti i radu aplikacija.Aplikacije možete preuzeti na WP trgovini i to Lumia Storage Check ovdje, a Access Point ovdje.

Lumia Storage Check QR

Lumia storage QR

Access Point QRqraccesspoint