Lumia storage check beta aplikacija dostupna za WP8 Lumia uređaje

Lumia storag check

Nokia Beta Labs su napravili Nokia Lumia Storage Check aplikaciju u beta verziji kako bi otkrili koje probleme korisnici imaju sa radom ove aplikacije te dodali neke nove opcije. Jedna novost je da sada aplikacija odvojeno prikazuje Here Mape spremljene u memoriju uređaja te nudi opciju za upravljanje njihovom lokacijom te smještanje na SD memorijsku karticu ukoliko je uređaj ima. Također je video sada odvojen od fotografija te se pokazuje zasebno. Lumia storage check 2Nokia Storage Check možete preuzeti sa WP trgovine, a link možete dobiti skeniranjem QR koda ispod.

 Lumia storage QR

Via