Nokia Beta Labs predstavili Nokia Chat aplikaciju za WP LUmia uređaje

Nokia Chat logo

Nokia Beta Labs su predstavili Nokia Chat Beta aplikaciju za WP Nokia Lumia uređaje koja je već od prije dostupna na s40 i Symbian uređajima. Nokia Chat omogućava konverzaciju sa ostalim korisnicima te usluge putem Yahoo Messenger-a. Po instalaciji aplikacije potrebno se logirati sa svojim Nokia Chat profilom, ili se besplatno može otvoriti novi.

Aplikacija omogućava međusobnu razmjenu poruka sa već postojećim korisnicima, dijeljenje trenutne lokacije, pretraživanje kontakata kao i obavijesti o novim porukama te žive pločice na početnom zaslonu. Verzija za WP8 Lumia uređaje još podržava govorne naredbe te diktiranje poruka te obavijesti na zaključanom zaslonu.

Aplikaciju možete preuzeti na WP Trgovini, a link možete dobiti skeniranjem QR koda

Nokia Chat qr

Via