Video: Raspakiranje Nokia Lumia 720 uređaja i usporedni test noćne fotografije između Lumije 720 i 920

Lumia 720 raspakiranje

WindowsBlogItalia.com su pribavili Lumiju 720 te napravili video raspakiranja ovog izvrsnog uređaja srednjeg ranga. Također su napravili kratki usporedni test kamera Lumia 920 i Lumia 720 uređaja u noćnoj fotografiji. Lumia 720 premda nema optičku stabilizaciju poput Lumije 920, ipak ima predispozicije za hvatanje dobre noćne fotografije. Naime otvor blende kamere kod ove Lumije je do sada najveći te iznosi f1.9, te omogućava hvatanje znatno više svjetla.

 

Pogledajte video raspakiranja Lumije 720:

Youtube

Pogledajte usporedne noćne fotografije Lumije 920 i 720. Veća pripada Lumiji 920.

Lumia 720 i 920 noćna

Noćna fotografija snimljena Lumijom 920 je kvalitetnija i ima manje šuma, ali je također kvalitetna i fotografija snimljena Lumijom 720 koja nema optičku stabilizaciju. Obje fotografije su napravljene bez upotrebe bljeskalice te možemo zaključiti kako će kamera Lumije 720 dobro poslužitipri noćnim izlascima.

 

Via