Dostupna nova verzija Viber aplikacije za WP8 uređaje

Viber Logo poziviDostupna je nova verzija Viber aplikacije za WP8 uređaje. Ova verzija Viber aplikacije v2.24.0.0. donosi riješenje poznatih manjih problema u radu aplikacije te veću stabilnost aplikacije. Također je riješen problem prilikom sinkroniziranja kontakata uređaja sa Viberom.Viber nadogradnja

Viber je dostupan na WP trgovini, a možete ga preuzeti skeniranjem QR koda ispod.

Viber-tag