Usporedba modula kamere Lumije 925 sa modulima Lumije Lumije 920, 800 i Nokije N97

Usporedba senzori

MyNokiaBlog je izvukao fotografiju modula kamera različitih Nokia uređaja na kojem se vidi kako je Nokia razvijala taj segment pametnih telefona. Prvi senzor s desna je od Nokije N97, potom ga slijedi senzor Lumije 800 pa senzori Lumije 920 i 925. Zanimljivo je vidjeti koliko su se moduli smanjili u odnosu na ondaj od N97 znajući koju sve tehnologiju pakiraju. Također, premda kamera Lumije 925 ima ekstra leću, modul Lumije 925 nije promijenio volumen u odnosu na modul kamere Lumije 920. Uskoro će se ovaj niz nastaviti sa modulom kamere Nokije Eos te će biti interesantno vidjeti koliki će mu biti volumen.

Na slijedećoj fotografiji pogledajte kako je tekao razvoj modula kamere od Nokije N90 do Nokije 808 PureView, odnosno od 2005. godine do 2012. godine.

Nokia modul usporedba

Senzorn Nokije N93 je znatno duži ili u pvpm slučaju viši zbog mogućnosti optičkog zumiranja fotografije i videa. No fascinira veličina modula kamere Nokje N8 koji je još uvijek sposoban napraviti jako dobre fotografije kao i video visoke rezolucije.