Dostupna nadogradnja za bazu mapa HERE Maps aplikacije

Baza mapa za Here Maps aplikaciju je dobila nadogradnju koja donosi velik broj novo ucrtanih ulica, zgrada, te podataka o javnom transportu.

Veće promijene su doživjele karte Hrvatske gdje je ucrtano 1.86 milijuna novih kuća i zgrada. Poboljšana je pokrivenost kartama Tunisa, Senegala i Cipra, te je dodan javni prijevoz u Taiwanu, Macau i Hong Kongu. Također su ubačene prometnice isključivo za kamione te su dodane mnoge druge promjene.

Nadogradnja za Hrvatsku je velika približno 165 MB, pa preporučamo ažuriranje putem WiFi veze.

Hvala Stipe 1906 na dojavi :).

Via