Udio isporučenih WP8 uređaja u Europi narastao za 73 %

tablica rast u eu

IDC je objavio podatke za isporuku uređaja u prvom tromjesečju 2012. i 2013. godine u Europi. Dok Android suvereno vlada sa 21 milijunom isporučenih uređaja te rastom od 35 %, Apple je smanjio isporuku svojih uređaja za 10 % u odnosu na prošlu godinu te je isporučio 6.3 milijuna uređaja. Nokia može biti poprilično zadovoljna jer je broj isporučenih WP8 uređaja narastao za 73 % što je značajno više od rasta udjela na tržištu te je ukupno isporučeno 1.9 milijuna uređaja. Situacija u Europi sada stoji da na svakih 3 milijuna iPhona dolazi 1 milijun WP8 uređaja. Kada znamo da većina tih uređaja nosi logo Nokije, onda je to dobar rezultat. Naravno da je to daleko još od zlatnog doba Symbiana, ali je Nokia sa svojim uređajima napravila dobar moment.

Via