Dostupna nova verzija Facebook Beta aplikacije za WP8 Lumia uređaje

face nadogradnja wp8

Dostupna je nova verzija službene Facebook Beta aplikacije za WP8 Lumia uređaje. Nova verzija v5.0.2.3 donosi manje promjene u vidu poboljša nja stabilnosti aplijacije. Nadogradnja je velika 8MB pa preporučamo preuzimanje aplikacije putem wifi mreže. Facebook beta preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Facebook-Beta-Tag