PureView Club usporedio kamere Nokia Lumia 1020 i Lumia 1520 uređaja

Lumia 1520 i Lumia 1020

Marc iz PureViewClub bloga je napravio kratku usporedbu Nokia Lumia 1020 i Lumia 1520 uređaja, odnosno njihovih kamera. Nokia Lumia 1020 ima i pticama s grane poznatu kameru s moćnim 41 MP senzorom, dok Lumia 1520 s druge strane ima kameru s 20 MP senzorom ali novije proizvodnje te pokretanu novijim softverom (GDR3 + Lumia Black). To se pokazalo presudnim u usporednom testu u kojem je Lumia 1520 dala uvjerljivo bolje fotografije u smislu manje saturiranih boja, boljem balansu bijele boje. Pogledajte nekoliko usporednih fotografija u nastavku dok ih u punoj veličini pogledajte na PureViewClub blogu.

Gornja fotografija je snimljena Lumijom 1020, a donja Lumijom 1520.

 

 

Lumia Black softver donosi znatno unaprijeđene algoritme za obradu fotografija u odnosu na Lumia Amber nadogradnju koju trenutno ima Lumia 1020. Marc je dalje napravio detaljniju analizu jedne od fotografija gdje je vidljivo kako je Lumia 1020 mnogo bolja u hvatanju detalja (vidi jedra na jedrenjaku) zahvaljujući velikom senzoru, ali da će Lumia Black biti pravo osvježenje te znatno unaprijediti njenu kameru.

 

detalji jedra