Telegram Messenger (Beta) dostupan u WP Trgovini

Telegram_Screens

WhatsApp je dobio još jednog konkurenta u Windows Phone trgovini po pitanju servisa za dopisivanje. Riječ je o Telegram Messenger aplikaciji koja je neko vrijeme prisutna na ostalim platformama, a na popularnosti je dobila nakon Facebookova preuzimanja WhatsAppa i relativno čestih problema sa serverima koji su uslijedili nakon toga.

Telegram Messenger je u beta verziji 0.14.5.27, a tvrde kako je riječ o njasigurnijem servisu na tržištu. Telegram Messenger možete preuzeti preko linka ili skeniranjem QR koda.

QR_Ngram (Telegram)

via