IDC: Globalni udio Windows Phonea u drugom kvartalu iznosi 2.5%

IDC q2 2014

Analitička tvrtka IDC objavila je svoju kvartalnu analizu tržišta pametnih telefona. Prema njima, Windows Phone zauzeo je 2.5% tržišta pametnih telefona. Android predstavlja 84.7%, a iOS 11.7%.

U drugom kvartalu isporučeno je 301.3 milijuna pametnih telefona, a 7.4 milijuna od tih uređaja koriste Windows Phone kao OS. Broj isporuka Windows Phone uređaja u drugom kvartalu na godišnjoj je razini u padu, tj. u drugom kvartalu prošle godine, prema IDC-u, prodano je 8.2 milijuna uređaja te je Windows Phone držao 3.4% tržišta. U usporedbi s prošlim kvartalom WP je neznatno rastao.

 

IDC je napravio i zanimljivu infografiku o zastupljenosti pojedninog cjenovnog praga na platformama. Tako je 61.40% prodanih Windows Phone uređaja u drugom kvartalu jeftinije od 200 dolara (1.140 kuna), 24.90% ih spada u kategoriju 200-400 dolara (1.140-2.280 kuna) dok 13.70% čine uređaji s cijenom iznad 400 dolara (2.280 kuna). Stanje kod Androida je slično kao na WP-u samo što veći udio u prodaji imaju uređaji višeg cjenovnog praga (19.82%) dok je srednji prag zauzeo 21.52%, a oni niži 58.66%. iOS je čista suprotnost ove dvije platforme te kod njega 84.60% čine uređaji višeg cjenovnog razreda dok ostatak spada u srednju klasu.

IDC, via