Korisnici Windows Phone OS-a ne kupuju novi iPhone 6

Istraživanje

Istraživačka kompanija Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) objavila je zanimljive rezultate istraživanja provedenog među 300 kupaca novog iPhonea 6. Pitanje koje su istraživači postavili anketiranima je “Koji ste uređaj koristili prije kupnje novog iPhonea?”.

Istraživanje je pokazalo da je preko 80% kupaca novog iPhonea posjedovalo iPhone, oko 15% Android, a 1-2% Windows Phone. U istraživanje su bile uključene i druge platforme, kao i opcije prvog uređaja te prvog pametnog uređaja.

Biste li vi svoj Windows Phone zamijenili s iOS uređajem?

via