“Policija – Sigurnost i povjerenje” nova domaća aplikacija

RH-MUP

Naša policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova RH, izdalo je novu aplikaciju za smartfone koja vam služi za prijavu uočenog prekršaja ili neke nezgode koju želite prijaviti.

 Možda i najvažnije je to da aplikacija omogućuje građanima anonimnu prijavu policiji. Prijavi se prilaže slika s kamere ili memorije mobilnog uređaja. Uz sliku se može dodati detaljniji opis prijave. Ako je iz senzora mobilnog uređaja dostupna lokacija, šalje se zajedno s prijavom. Za slanje prijave potreban je pristup internetu. Poslane prijave pohranjuju se na mobilni uređaj te se kroz aplikaciju može pratiti njihov status.

Evo i to smo doživjeli.

naslov

Policija – Sigurnost i povjerenje u WP trgovini

Slika1