HERE aplikacije Maps, Drive+ i Transit dobile su nova ažuriranja

here-windows-phone

HERE aplikacije Maps, Drive+ i Transit dobile su nova manja ažuriranja za Windows Phone i Windows 10 Mobile korisnike. Niti za ova tri ažuriranja kao i za prethodna nema službene obavijesti o tome što ona donose.

Koliko sam primijetio za Windows 10 Mobile korisnike i dalje postoji problem preuzimanja novih HERE aplikacija iz Windows trgovine dok kod ažuriranja već instaliranih aplikacija nema problema.

HERE Maps u Windows Phone trgovini

here-maps-QR3-300x150

HERE Drive+ u Windows Phone trgovini

HERE-Drive-QR4-300x151

HERE Transit u Windows trgovini

HERE-Tranzit-QR4-300x150-300x150