(Insider) Aplikacije Pošta i kalendar, Windows kamera i Skype Preview dobile su nova ažuriranja

trgovina

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje tri aplikacije Pošta i kalendar, Skype Preview i Windows kamera za Windows 10 Mobile. Ova ažuriranja su dostupna samo za korisnike Insider programa. Za sva tri ažuriranja nema nikakve službene obavijesti što su ona donijela osim novih brojeva verzija Windows kamera 2016.722.11.0, Pošta i kalendar 17.7167.40608.0, Skype Preview 11.7.87.0.

Windows kamera u Windows trgovini

QR kod kamera

Skype Preview u Windows trgovini

Slika1

Pošta i kalendar u Windows trgovini

qr kod pošta i kalendar