Aplikacija Viber za Windows 10 Mobile dobila je novo ažuriranje

Aplikacija Viber za Windows 10 Mobile dobila je novo ažuriranje (verzija 6.520351.0). Sa ovim ažuriranjem omogućeno je slanje većih videozapisa te podrška za slanje i primanje GIF datoteka. Uz ovo primjećuje se i malo drugačiji izgled koji se ogleda u par novih ikona unutar same aplikacije te nova boja (ljubičasta)Viber aplikacije.

Viber u Windows trgovini

Viber-download_thumb1-300x150-300x150

Hvala Goranu na dojavi. 😉