Prvi kvartal 2019. godine nije bio dobar za proizvođača Nokia uređaja jer je ispao sa liste 10 najvećih proizvođača smartfona, no utvrdio je poziciju najvećeg proizvođača običnih telefona,