Microsoft je objavio novu aplikaciju Diagnostics za WP8.X uređaje. Ova aplikacija omogućava svim korisnicima WP8 uređaja prijavljivanje problema unutar platforme ili pak neke službene aplikacije te slanje istih