HERE, nekadašnji odjel Nokije koji nam je dao ponajbolju besplatnu glasovnu navigaciju na našim mobitelima, je već neko duže vrijeme tražio partnere koji bi investirali svježi kapital. Od