Nokia je na Snapchatu objavila sliku s upitnikom i brojkama 63,0,87,0,14,02,2014 čime je vjerojatno najavila predstavljanje novih proizvoda. Dešifracijom zapisanog koda vidljivo je da 14,02,2014 označava datum dok