Nokia je upravo objavila izvješće za medije u kojem je objasnila situaciju oko poreznog sukoba s indijskim vlastima. Nokia objašnjava da je Tamil Nadu porezni ured želi