Privredna banka Zagreb ne odustaje od inovacija i pružanja novih usluga u Hrvatskoj. Ovo je 5 aplikacija u zadnjih godinu dana i po tome je najinovatnija banka u