Već smo prije spomenuli aji imaju kodove ka im je i rezolucija zaslona od aja bez kapacitivnih kontrolnih tipki.