Ponovno nove Nokia vijesti dolaze iz Rusije. Dva nepoznata Nokia uređaja pod brojevima modela TA-1087 i TA-1119 certificirana su u Rusiji. Oba modela registrirana su u bazi podataka