U Windows Phone trgovinu je napokon nakon mnogobrojnih upita od strane korisnika stigla Zabina m-token aplikacija za WP8 uređaje. Zaba m-tokenPS aplikacija služi za dodatnu potvrdu naloga.